Lån med sikkerhet i bolig

Zensum tilbyr en komplett løsning for deg som eier bolig der du får muligheten til å samle eksisterende lån og kreditter med boligen som sikkerhet. Hvis du samler flere lån, forbedres kredittverdigheten din og du senker som oftest den totale månedlige kostnaden for lånene. Selv om de tradisjonelle bankene har sagt nei, kan Zensum hjelpe deg. Vi skreddersyr individuelle løsninger som passer for dine behov.

Kontakt oss
Hvordan fungerer det?

Hvis søknaden oppfyller kvalifikasjonene, avtaler vi tid med deg for et møte sammen med en spesialrådgiver. Rådgiveren innhenter og kontrollerer informasjonen i søknaden, og det utføres blant annet en kredittvurdering. Saken behandles og en løsning presenteres. Hvis du er interessert i å gå videre, blir nødvendig dokumentasjon og informasjon om utestående gjeld innhentet. Når ovenstående er behandlet, går saken videre til en endelig kredittgodkjenning. Hvis alt ser bra ut, går saken videre til utbetaling.

Zensums boliglåneprodukt har følgende grunnleggende krav:

Du må oppfylle visse lånekrav for å kunne bruke tjenesten vår:

  • Du må være 18 år.
  • Mulighet for sikkerhet i bolig.
  • Belåningsgrad under 85 % av boligens verdi.
  • Markedsverdien på boligen må være over 750 000 NOK
  • Ha en inntekt.
Medsøker

For å få så gode forutsetninger som mulig, kan det være lurt med en medsøker. Våre samarbeidspartnere tar opptil 5 medsøkere, så hvis du har en eller flere medsøkere, har du større sjanse til å få lånet innvilget. Du har også større sjanse for bedre vilkår hvis det er flere personer som er ansvarlige for betalingen.

Hvordan går jeg videre?

Før du sender inn en søknad, er det viktig at du har oppgitt korrekt informasjon om eksisterende lån, familiesituasjon og inntekt. Du kan bli bedt om å komplettere søknaden din med informasjon om inntekt, gjeld og verdien på boligen din. Hvis du forbereder dette, blir behandlingstiden for å finne en individuell løsning for deg kortere.

Hvor lang tid tar det?

Det tar bare noen minutter å fylle ut en søknad. Deretter blir du kontaktet av en saksbehandler som hjelper deg å bestille tid for møte med en boliglånsspesialist.