Personvernerklæring for Zensum

Zensum er opptatt av ditt personvern og etterstreber et høyt nivå på beskyttelsen av personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Zensum samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver også dine rettigheter overfor oss, samt hvordan du kan utøve rettighetene dine. Det er viktig at du leser og forstår personvernerklæringen og føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en forsvarlig måte. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.


Hva er en personopplysning, og hva innebærer behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, men også ulike elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger, fordi de kan kobles til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Enhver handling som omfatter personopplysninger utgjør en behandling, uavhengig av om den utføres automatisk eller ikke. Eksempel på vanlig behandling er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.


Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn?

Zensum AS (917 983 348) med postadresse C/O Business Sweden PB 1681 Vika, 0120 OSLO er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Zensum er en låneformidler som står under Datatilsynets tilsyn.


Hvilken informasjon samler vi inn?

Du kan direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på en rekke ulike måter, f.eks. når du søker om lån og snakker med en av våre ansatte eller fyller ut en søknad selv på internett, der du oppgir opplysninger om: Personnummer, kontaktinformasjon, ansettelsesforhold, bolig- /familiesituasjon, inntektsinformasjon, kredittinformasjon, kontoinformasjon, målet med å bruke tjenesten og din boligen din.

Informasjon som vi henter fra andre enn deg selv, bruker vi for å komplettere den informasjonen vi har fått fra deg og kontrollere at det vi har registrert er korrekt.

Vi samler også inn annen informasjon om deg som kan omfatte: Historisk informasjon - din tidligere kontakt med Zensum. Informasjon om hvordan du interagerer med Zensum - hvordan du bruker tjenestene våre, inklusiv svartid for sider, nedlastningsfeil og hvilken nettside du var på før du kom til vår nettside og hvilken du gikk til etterpå. Enhetsinformasjon - f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.

Informasjonen du gir oss, samt informasjon som vi samler inn om deg er generelt sett nødvendig for at vi skal kunne inngå en avtale, mens den øvrige informasjonen vi samler inn er nødvendig for andre formål, slik som beskrevet nedenfor.


Hva gjør vi med informasjonen din?

Målet med behandlingen. Behandlinger som utføres. Behandlinger som utføres Juridisk bakgrunn for behandlingen (Hvorfor er behandlingen nødvendig)

For å kunne formidle lån til deg

 • Vi henter opplysninger via offentlige registre når vi kontakter deg for å tilby vår tjeneste om låneformidling Berettiget interesse - informasjon som vi trenger for å kunne kontakte deg før du er kunde hos oss
 • Vi videreformidler de opplysningene du gir til oss til våre samarbeidende långivere.
 • Kredittgiver gir et eventueltlånetilbud til oss

Berettiget interesse - informasjon som vi trenger for å kunne kontakte deg før du er kunde hos oss

Samtykke - informasjon vi behandler med din godkjenning for å kunne gi deg tilbud om lån

Gjennomføring av avtale - informasjon vi behandler når du velger å benytte låneformidlingstjenesten

For å kunne gi deg bedre og mer personrettede tilbud

 • E-postlister med nyhetsbrev og eventuelle tilbud
 • Annen markedsføring

Berettiget interesse – behandlingen er viktig for å kunne markedsføre våre tjenester mot relevante mottakere. Du kan når som helst protestere mot behandlingen. Send e-post til personopplysninger@zensum.no hvis du ikke lenger vil bli kontaktet.

For å unne vurdere, utvikle og forbedre tjenestene våre

 • Analyse av bruken av nettsiden vår.
 • Utarbeiding av underlag for å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester
 • Innspillte samtaler for og analysere kundebehandligen fra våre ansatte.

Berettiget interesse - behandlingen er viktig for å øke kundetilfredsheten og kvaliteten på den leverte tjenesten

For å kunne håndtere henvendelser til kundeservice

 • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål
 • Utredning av eventuelle klager og støttetjenester kan omfatte gjennomgang av tidligere kundekorrespondanse

Gjennomføring av avtale - informasjon vi behandler når du velger å benytte våre tjenester

Juridisk forpliktelse - informasjon vi behandler for å oppfylle gjeldende lover for virksomheter som tilbyr forbrukslån

For å sikre at innholdet presenteres effektivt for deg og din enhet

 • Vi samler inn informasjon om hvilken nettleser og hvilken enhet du bruker for å kunne presentere siden vår på best mulig måte.

Berettiget interesse - behandlingen er viktig for å øke kundetilfredsheten og kvaliteten på den leverte tjenesten

For å kunne tilby deg en inntektsforsikring

 • Vi videreformidler de opplysninger som du gir oss, til vår samarbeidende forsikringsgiver.

Samtykke – vedrørende informasjon vi behandler med din godkjenning for å kunne gi deg et tilbud om inntektsforsikring.

Oppfyllelse av avtale – vedrørende informasjon vi behandler når du har valgt å tegne en inntektsforsikring


Hvem kan vi komme til å dele informasjonen din med?

For å kunne tilby tjenestene våre, samarbeider vi med ulike underleverandører og samarbeidspartnere. Vi iverksetter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine håndteres trygt og med et adekvat beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.  


Personopplysningsbistand.

Dersom det er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenestene våre, deler vi personopplysningene dine med selskaper som bistår oss. Dette er selskaper som behandler informasjonen på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi benytter f.eks. selskaper som hjelper oss med diverse IT-tjenester. Vi har skriftlige avtaler med alle slike selskaper der de garanterer sikkerheten til de personopplysningene som behandles og at de følger våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav med tanke på internasjonal overføring av personopplysninger.


Selskaper som selv er ansvarlige for personopplysninger.

Vi deler også personopplysningene dine med enkelte selskaper som tar selvstendig ansvar for personopplysninger. Det at selskapet tar selvstendig ansvar for personopplysninger innebærer at det ikke er vi som styrer hvordan informasjonen som gis til selskapet skal behandles. Dette kan være f.eks. kredittgivere som vi samarbeider med samt statlige myndigheter. Når personopplysningene dine deles med et selskap som tar selvstendig ansvar or personopplysninger, gjelder personvernerklæringen til dette selskapet for behandling av personopplysninger.


Kredittopplysningsforetak og lignende leverandører

Personopplysningene dine kan bli delt med kredittopplysningsforetak og leverandører som tilbyr lignende tjenester for at vi skal kunne vurdere kredittverdigheten din når du søker om lån formidlet av Zensum samt for å bekrefte din identitet og adresse.


Samarbeidende kredittgivere

Zensum kan dele opplysningene din med samarbeidende kredittgivere for at de skal kunne tilby deg så gode lånevilkår som mulig. En aktuell liste over samarbeidende kredittgivere som vi deler opplysningene dine med finner du her.


Myndigheter

Zensum kan måtte utlevere nødvendig informasjon til politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom loven pålegger oss det.


Leverandører av IT-tjenester

For å kunne drive virksomheten vår og tilby tjenestene våre til deg som kunde eller potensiell kunde, deles opplysningene dine med leverandører av IT-tjenester. Vi har alltid som mål at personopplysningene dine skal behandles innen EU/EØS. Informasjonen kan imidlertid i enkelte situasjoner bli overført til og behandlet i land utenfor EU/EØS av en annen leverandør eller underleverandør. Zensum vil alltid ha om mål å beskytte personopplysningene dine og vil derfor alltid iverksette alle rimelige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres trygt og med et adekvat beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med og være på samme nivå som den beskyttelsen som tilbys i EU/EØS. Dette gjelder alle våre egne og leverandørenes IT-systemer i EU/EØS. Vi iverksetter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme for både interne og eksterne IT-systemer.


Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi lagrer personopplysningene dine kun å lenge det er nødvendig for det respektive formålet. Når vi lagrer opplysningene dine for andre formål enn å oppfylle en avtale, f.eks. for å oppfylle krav om tiltak mot bokføringskrav, lagrer vi informasjonen kun så lenge det er nødvendig og/eller lovbestemt for det respektive tiltaket.

Vi gjennomfører regelmessige kontroller av den informasjonen vi lagrer og behandler. Når vi ikke har rett til å lagre eller behandle informasjonen, vil den bli slettet. Det innebærer at den ikke lenger utgjør en personopplysning, enten fordi den er slettet helt eller fordi alt som kan knyttes til en enkeltperson er fjernet. Det siste gjelder særlig dersom det ikke finnes en juridisk grunn for lagring, men der informasjonen kan brukes for å utvikle tjenestene våre.


Hvordan gir jeg mitt samtykke?

Du gir et muntlig samtykke til at vi behandler personopplysningene dine i samtale med Zensums medarbeidere dersom din lånesøknad formidles via telefon. Dersom du sender en lånesøknad via internett via www.zensum.no, gir du ditt samtykke i forbindelse med dette.


Din rett til å få tilgang til data, rettelse og sletting

 • Rett til få tilgang til opplysningene dine. Du kan be om en kopi av de opplysningene du vil ha innsikt i og verifisere den informasjonen vi har om deg. Retten til dataportabilitet innebærer også at du har rett til å få disse personopplysningene overført fra Zensum til en annen personvernansvarlig, fra ett IT-miljø til et annet. Du kan kun be om å få overført de opplysningene du har gitt oss. Når vi overfører opplysningene til en annen, kan vi fortsatt ha lovlig grunn til å fortsette å behandle dem hos oss.

 • Rett til å rette opp feil. Du har rett til å korrigere gal eller ufullstendig informasjon om deg selv.

 • Rett til å bli slettet (“retten til å bi glemt”). Du har rett til å begjære sletting av opplysningene dine dersom de ikke lengre trengs til det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid finnes juridiske grunner til at Zensum ikke umiddelbart kan slette all informasjonen om deg.

 • Rett til begrensning. Du har i visse tilfeller rett til å kreve at Zensum begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler, er riktige, kan du kreve en begrenset behandling i den tiden det tar oss å kontrollere dette. Hvis behandlingen støtter seg på berettiget interesse som rettslig grunnlag, kan du kreve begrensning av behandlingen i den tiden det tar å kontrollere at vår berettigede interesse veier tyngre enn dine innvendinger. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, kan du kreve begrenset behandling. Det innebærer at vi ikke sletter dine opplysninger.


Hva er informasjonskapsler, og hvordan bruker vi dem?

Informasjonskapsler er en liten tekst som består av bokstaver og tall som sendes fra nettserveren vår og lagres på din nettleser eller enhet. På zensum.no bruker vi følgende informasjonskapsler:

-  Øktinformasjonskapsler (en tilfeldig informasjonskapsel som forsvinner når du lukker nettleseren eller enheten.

-  Vedvarende informasjonskapsler (informasjonskapsler som blir værende på pc-en din inntil du fjerner dem eller de går ut).

-  Førsteparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som settes av nettsiden du besøker).

-  Tredjeparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som settes av tredjeparts nettside. Hos oss brukes disse først og fremst til analyser, f.eks. Google Analytics.).

-  Lignende teknologi (teknologi som lagrer informasjon i nettleseren din eller på enheten din på en måte som ligner informasjonskapsler).

De informasjonskapslene vi bruker forbedrer som regel de tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene trenger informasjonskapsler for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler til overgripende analytisk informasjon om din bruk av tjenesten våre samt for å lagre funksjonelle innstillinger slik om språk og andre opplysninger.


Hva innebærer det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet?

Datatilsynet har ansvar for å overvåre at lovene følges, og den som mener at et selskap håndterer personopplysninger på gal måte kan sende en klage til Datatilsynet. Datatilsynet nås enklest på www.datatilsynet.no. Der kan du lese mer om de ulike måtene du kan benytte for å komme i kontakt med Datatilsynet.


Kontakt oss

Zensum AS (publ) er registrert hos Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 917 983 348 og har postadresse C/O Business Sweden PB 1681 Vika 0120 OSLO

Zensum tar personvern på største alvor, og alle våre medarbeidere har fått opplæring i personvernspørsmål. Vårt ansvarlige personvernombud kan du kontakte via e-post på følgende adresse: personopplysninger@zensum.no. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om personvern og personopplysninger. Zensum følger norsk datavernlovgivning.

Besøk www.zensum.no for mer informasjon om Zensum.


Personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.03 2019